اعتراض سیدجلال حسینی به تصمیم داور در بازی پرحادثه با گسترش فولاد، سبب گمانه زنی‌هایی مبنی بر محرومیت کاپیتان پرسپولیس شده است. این گمانه زنی از آنجایی ریشه گرفته که رییس کمیته انضباطی اعلام کرده اگرچه هنوز گزارش بازی به ما نرسیده اما بابت حرکتی که مدافع پرسپولیس کرده می‌توان بدون گزارش ورود کرد و تصمیم گرفت.


همین جملات حسن زاده در رسانه‌ها تفسیر شده و نوشته‌اند به سبب تحریک تماشاگران قرار است سید جلال دو جلسه محروم شود!


ابتدا باید ببینیم تحریک تماشاگران یعنی چه؟ ماده ٥٥ آیین نامه انضباطی این تخلف را تعریف می‌کند: هر یک از بازیکنان و مقامات رسمی تیم که رفتار توهین آمیزی نسبت به تماشاگران داشته باشد که آن رفتار عموم تماشاگران را برانگیزد تا چهار مسابقه محروم و تا هشتاد میلیون ریال جریمه می‌شود.

محرومیت سیدجلال ممکن نیست (تحلیل حقوقی)


تحلیل این ماده خیلی شفاف و روشن است. باید حرکت توهین آمیز نسبت به تماشاگران باشد. سید به داور اعتراض کرده نه به تماشاگر.معمولاً این تخلف در زمین حریف رخ می‌دهد نه در ورزشگاه خودی. پس اصلاً بحث تحریک تماشاگران مطرح نیست.


سید جلال بعد از تصمیم داور نسبت به آن تصمیم با رفتارش اعتراض کرد.


اولاً این اعتراض مقابل دید داور بود و اگر تخلف محسوب می‌شد داور اخطار دوم را می‌داد. ثانیاً مطابق بند دوم ماده ٦٣ مخالفت با تصمیمات گرفته شده در بازی با گفتار یا اعمال فقط تذکر کتبی به دنبال دارد نه محرومیت.

محرومیت سیدجلال ممکن نیست (تحلیل حقوقی)


ثالثاً برابر بند دوم ماده ٣١ موارد تخلفات جدی که از دید داور دور مانده را کمیته انضباطی می‌تواند رسیدگی کند. سید جلال اعتراضش را در مقابل دید داور انجام داده و داور آن را تخلف ندانسته پس جوازی برای ورود کمیته انضباطی نیست.

محرومیت سیدجلال ممکن نیست (تحلیل حقوقی)


نتیجه گیری: هیچ خطری سید را تهدید نمی‌کند.

عبدالصمد ابراهیمی