بازیکنان استقلالی ها زمانی که کمپ حجازی شدند، زمین تمرین پوشیده از برف بود و همین موضوع مشکلاتی را در راه آماده سازی آنها ایجاد کرد.


با این حال با تصمیم منصوریان امروز بازیکنان استقلال در زمین پوشیده از برف تمرینات تاکتیکی خود را پیگیری کردند تا خود را برای بازی با پیکان در هفته نوزدهم لیگ برتر آماده کنند.

تمرین استقلال در روز برفی تهران(گزارش‌تصویری)

تمرین استقلال در روز برفی تهران(گزارش‌تصویری)

تمرین استقلال در روز برفی تهران(گزارش‌تصویری)

تمرین استقلال در روز برفی تهران(گزارش‌تصویری)

تمرین استقلال در روز برفی تهران(گزارش‌تصویری)


عکس ها از: امیرحسین خیرخواه