امروز بازیکنان استقلال زمانی که وارد کمپ مرحوم حجازی شدند دیدند زمین تمرین پوشیده از برف است و همین مساله باعث شد آنها در ابتدای تمرین به جای تمرین مشغول برف بازی شوند.


در این بین شوخی های کاوه رضایی با مهدی رحمتی بیشتر از هر چیزی به چشم می آمد و این مهاجم سرشناس مدام به کاپیتان تیمش گلوله های برف پرتاب می کرد.

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)

برف‌بازی استقلالی‌ها در کمپ حجازی(گزارش تصویری)


عکس ها: امیرحسین خیرخواه