ماجرا از این قرار است که منصوریان ابتدا تصور می کرد که سرورچپاروف از نظر فیزیکی شرایط بهتری دارد اما زمانی که او را دید، جا خورد. سرور چپاروف امروز در حالی در محل تمرین استقلال حاضر شد که ظاهرا شرایط فیزیکی او با آنچه به سرمربی استقلال اطلاع داده بودند کمی فرق داشت.


او زمانی که با چپاروف روبرو شد به شوخی از وی خواست که کنار جابر انصاری که بازیکن ریز نقشی است بایستد تا ببیند قد کدامیک بلندتر است و زمانی که متوجه شد قد او حتی از انصاری هم کوتاه تر است با تعجب به هافبک ازبکستانی تیم خود نگاه کرد.

البته در این بین شوخی های آندو هم در نوع خود جالب بود و او معتقد بود چون موه های جابر انصاری بلندتر است قدش بلندتر به نظر می رسد.

قد چپاروف منصوریان را سورپرایز کرد (عکس)

قد چپاروف منصوریان را سورپرایز کرد (عکس)

قد چپاروف منصوریان را سورپرایز کرد (عکس)

قد چپاروف منصوریان را سورپرایز کرد (عکس)

عکس ها: امیرحسین خیرخواه