اتفاقات مربوط به ساختمان پلاسکو که باعث تاثر و ناراحتی عمیق ایران شد فوتبالی ها را نیز درگیر خود کرد، به همین دلیل پیش از آغاز دیدار تیم های ماشین سازی و صبای قم، فرهاد کاظمی با به تن کردن لباس مخصوص آتش نشان ها با ادای احترام به شهدای مربوط به حادثه ساختمان پلاسکو در میدان حاضر شد، مسئولان برگزار کننده بازی نیز شرایطی را ایجاد کردند تا اعضای دو تیم با ادای احترام به عزیزان از دست رفته به بازی بیایند.

ادای احترام کاظمی به شهدای آتش‌نشان (عکس)

ادای احترام کاظمی به شهدای آتش‌نشان (عکس)

ادای احترام کاظمی به شهدای آتش‌نشان (عکس)