در روزهای گذشته شنیده شد که هزینه بیمارستان زنده‌یاد پورحیدری به طور کامل تسویه نشده است؟


نیمی از آن که شصت میلیون تومان بود خودمان دادیم و الباقی را قرار شد فدراسیون پزشکی بدهد (در تماس با فدراسیون پزشکی معلوم شد پرداخت و تسویه شده است.)


تکلیف قراردادهایی که با باشگاه استقلال داشت به کجا رسید؟


تا آنجا که خبر دارم منصور برای دو سال قرار بود سالی دویست میلیون تومان و سر جمع چهارصد میلیون بگیرد که یک ریال آن پرداخت نشده است.


اما افتخاری و سایر مسوولان باشگاه در عیادت‌هایی که از زنده‌یاد پورحیدری در بیمارستان داشتند قول دادند این قراردادها را بدهند؟


باید بگویم که هیچ‌کدام از قراردادها دست ما نیست و از خود منصور شنیده بودیم که دو سال قرارداد دارد.


ماجرای بردن ماشین منصورخان توسط دوستانی که به او فروخته بودند چیست؟


منصور زانتیای زنده‌یاد حجازی را از طریق یکی از دوستانش خریده بود. این دوست را فرستاده بود تا خانواده حجازی در رودربایستی نمانند و قیمت را بگویندکه منصور آن را به عنوان یادگاری حجازی می‌خواست.


ظاهرا سند نزده بود؟


فرصت نکرده بود.


بعد چه شد؟


یک سال این زانتیا را داشت و بعد از آن یک چک هفتاد میلیونی به آن دوست داد تا با فروش زانتیا که فروش آن دلایل خودش را داشت یک ماشین بهتر بخرد که خورد به بستری شدنش در بیمارستان و درگذشت او که حالا این‌آقای به اصطلاح دوست هم مدعی ماشین شده و هم چک را پس نمی‌دهد.


این چطور دوستی است؟


خدا بیامرز منصور برای یک ساعت ماشین قرض نمی‌کرد چه برسد به این که یکسال پول ماشین را ندهد. جالب اینجاست که این آقای دوست در آن پنجاه روز بستری شدن منصور برای عیادت نیامد و خدا بیامرز دایما یادآوری می‌کرد پول ماشین را کامل داده و به کسی بدهکار نیست.


برای اثبات ماجرا شکایت کردید؟


وکیل گرفتیم و ماشین دست ماست اما چک را پس نمی‌دهد. فکر هم نمی‌کنم کار خاصی از دست‌مان بربیاید چرا که رسید یا یادداشت نداریم.

این دوستان چطور در اطراف منصورخان بودند که آنها را نشناخته.


منصور آدم صاف و صادقی بود. یک ذره به بدی فکر نمی‌کرد و از همین اخلاقش سوءاستفاده می‌کنند.


با افتخاری بابت گرفتن حق و حقوق منصورخان دیدار داشتید؟


فقط توفیقی را دیدم و خبری از افتخاری نیست.


او در گزارش‌های تلویزیونی به هنگام عیادت منصورخان قول تسویه‌حساب داده است؟


چه بگویم. این را شما خبرنگاران باید پیگیری کنید. روز پنجشنبه بعدازظهر رفتیم بهشت زهرا که در مراسم سالگرد زنده‌یاد احدی هم باشیم و یک نفر از باشگاه نیامده بود. خانواده آن مرحوم از این بی توجهی خیلی ناراحت بودند.