ستاره رئال در این دیدار حداقل دو موقعیت گلزنی عالی برای باز کردن دروازه مالاگا داشت اما هر دو بار در موقعیت به تک با کامنی، موفق به گلزنی نشد. اولین موقعیت در همان دقایق ابتدایی بازی اتفاق افتاد و بار دوم زمانی بود که کامنی بعد از یک اشتباه، توپ را از مقابل دروازه خودی با پا دفع کرد و توپ مقابل رونالدو قرار گرفت اما او باز هم نتوانست دروازه مالاگا را باز کند. چهره درهم او بعد از این موقعیت، تشان می داد که چقدر از این اتفاق ناراحت است.

بدشانسی رونالدو در روز خوب کامنی (عکس)

بدشانسی رونالدو در روز خوب کامنی (عکس)

بدشانسی رونالدو در روز خوب کامنی (عکس)