با گذشت یک هفته از حضور کریم انصاریفرد در المپیاکوس، این مهاجم موفق و تاریخساز ایرانى هنوز فرصتى در دو بازى اخیر این تیم براى حضور در ترکیب به دست نیاورده و المپیاکوسى ها نیز در هر دو بازى جام حذفى و لیگ یونان از کسب پیروزى ناکام بوده اند.


بر این اساس تحلیلگر یونانى ضمن انتقاد از ایده سرمربى المپیاکوس بابت بازى ندادن به کریم انصاریفرد به دلیل عدم آشنایى با استراتژى این باشگاه، عنوان کرده: انصاریفرد بیش از ٥٠ بازى در پانیونیوس داشته که در اکثر آنها توانسته عملکرد مثبتى از خود به جا بگذارد و اکنون یک و نیم سال از حضورش در لیگ یونان گذشته است. این ایده و طرز تفکر که او نیاز به آشنایى و هماهنگى با استراتژى المپیاکوس را دارد عجیب است. اگر انصاریفرد با یک و نیم فصل حضور در لیگ نیاز به زمان براى هماهنگى با این استراتژى باشگاه را دارد، چگونه این مساله براى دیگر خرید باشگاه ( سى سوخو) اینطور نبوده و او بعد از اولین روز از ثبت قراردادش در ترکیب به میدان رفت؟


این تحلیلگر یونانى بار دیگر با برشمردن ویژگى هاى انصاریفرد در پانیونیوس او را بازیکنى تاثیرگذار در صورت اعتماد براى المپیاکوس خواند.