زیدان در دقیقه 80 بازی و در شرایطی که رئال 1-2 از میهمان خود عقب بود، تصمیم گرفت بنزما را به جای دانیلو وارد زمین کند. این تصمیم با واکنش تند مدافع برزیلی روبرو شد؛ به طوریکه او با چهره ای ناراضی از زمین خارج شد و حتی حاضر نشد با زیدان که به سمت وی آمده بود دست دهد.

در تصاویر تلویزیونی این مساله مشخص نشد ولی خبرنگار رادیو کوپه بلافاصله گزارش داد که دانیلو حاضر نشده با زیدان دست بدهد.

خشم عجیب دانیلو از تصمیم زیدان (عکس)

دانیلو به دلیل مصدومیت کارواخال تا یک ماه دیگر تنها گزینه زیدان برای دفاع راست است؛ مگر اینکه زیزو تصمیم بگیرد ناچو را به سمت راست ببرد. دانیلو که با 31 میلیون یورو از پورتو به رئال پیوسته، در این مدت آنقدر ضعیف و پراشتباه ظاهر شده که روز گذشته بارها از سوی رئالی ها هو شد.