احمدزاده که در دیدار روز گذشته مقابل سایپا با یک خطای هوشیارانه از بازی اخراج شد تا احیانا دروازه پرسپولیس روی پاشنه نچرخد در مسابقه بعدی پرسپولیس مقابل فولاد غایب خواهد بود و این فرصت را برای سایر بازیکنانی که توانایی بازی در پست وینگر را دارند، ایجاد خواهد کرد تا در ترکیب ثابت پرسپولیس در اهواز به میدان بروند.


نریمان جهان که تمرینات خود را از دو هفته پیش با پرسپولیس آغاز کرده، در دیدار دیروز دقایقی بازی کرد و با غیبت دوست صمیمی اش در پرسپولیس شانس زیادی برای حضور در مسابقه فولاد پرسپولیس دارد اگرچه برانکو باتوجه به اینکه هم او و هم سروش رفیعی از نظر بدنی عقب تر از سایر بازیکنان هستند، ممکن است از وی به عنوان بازیکن جانشین استفاده کند. در هر صورت، احتمال حضور نریمان جهان در بازی چهارشنبه بسیار بالاست.

جانشین فرشاد دوست صمیمی اوست؟