مورینیو که از این فصل هدایت منچستریونایتد را برعهده گرفته به تنهایی در این شهر زندگی می کند و خانواده او همچنان در لندن سکونت دارند. البته آقای خاص مدتی است که به دلیل بیماری همسرش مجبور به مسافرت به لیسبون می شود. او در روزهای آزاد خود، برای بودن در کنار همسرش به پرتغال باز می گردد.

مورینیو در وضعیت دشوار خانوادگی

ماتیلده، همسر مورینیو چندی پیش در لیسبون مورد جراحی قرار گرفت اما کمی بعد بار دیگر مجبور شد جراحی دومی نیز انجام دهد و وضعیت ناپایدار او باعث نگرانی مورینیو و دیگر اعضای خانواده شده بود.

یکی از نزدیکان مورینیو در همین رابطه به دیلی میل گفت:« مورینیو هر زمان که وقت آزاد دارد به لیسبون می رود. وضعیت همسرش ترس بزرگی در خانواده ایجاد کرده بود و با وجود اینکه همه در کنار او هستیم؛ اما بودن ژوزه، دلگرمی بزرگی برای ماتیلده در چنین روزهایی است.»