این بازیکن که در ابتدای فصل با وجود پیشنهاد رسمی از استقلال تهران راهی خوزستان شده بود چون پیش از استقلال تهران با اهوازی ها صحبت کرده بود در نیم فصل نخست تنها ده درصد از مبلغ قراردادش را دریافت کرده است.


وی پیش از سفر تیم ملی به دبی قرارداد خود را با تیم استقلال خوزستان فسخ کرد تا در روزهای آتی برای انتخاب تیم دچار مشکل نشود.