سیدجلال حسینی و حسین ماهینی به عنوان کاپیتان های اول و دوم پرسپولیس در این فصل، امروز کری زیادی در تمرینات و خصوصا در بخش بدنسازی داشتند. این دو بازیکن که جزو باتجربه های این تیم نیز محسوب می شوند فارغ از جدیت برانکو ایوانکوویچ در تمرین امروز به کری خوانی در دوهای استقامتی و سرعتی با یکدیگر پرداخته و تلاش داشتند آمادگی بدنی خود را به رخ رقیب بکشند.


ماهینی که در این فصل توانسته در بازگشت به پرسپولیس در سمت راست دفاعی به عنصری قابل اتکا برای پرسپولیس تبدیل شود، در کنار سیدجلال حسینی توانسته اند آمار مثبتی در خط دفاعی از خودشان به جا بگذارند.

کل کل ویژه کاپیتان‌ها در تمرینات پرسپولیس

کل کل ویژه کاپیتان‌ها در تمرینات پرسپولیس

کل کل ویژه کاپیتان‌ها در تمرینات پرسپولیس

کل کل ویژه کاپیتان‌ها در تمرینات پرسپولیس

کل کل ویژه کاپیتان‌ها در تمرینات پرسپولیس