در حالی که برخی رسانه‌ها فهرستی اعلام کرده‌اند که در آن نام چند بازیکن تیم در فهرست مازاد و خروجی ماشین‌سازی قرار داشتند با این حال مدیران باشگاه ماشین‌سازی این فهرست را تکذیب و اعلام کردند تا این لحظه هیچ فهرستی برای خروج بازیکنان از این باشگاه تعیین نشده است و این فهرست فقط از طریق مدیرعامل یا سرمربی تیم و از طریق سایت باشگاه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

در فهرستی که در فضای مجازی منتشر شده نام بازیکنانی چون محمد نصرتی-بهرام احمدی -مهدی قریشی- سامان نریمان جهان-مهرداد بایرامی-ادسون -مرتضی محفوظی -اتابک زارعی-سهراب ادیب -علی دیندار-پیام صادقیان در فهرست دیده می‌شود که این فهرست از سوی باشگاه تایید نشده است.