بررسی ارزش گذاری سکه نشان از آن دارد که در کنار رشد قیمت دلار و طلای خام 18 عیار، ارزش سکه تمام روند صعودی به خود گرفته و در طی ماه 44 هزار تومان نوسان داشته است.

در یک ماهه آذرماه، ارزش سکه تمام بهار طرح امامی 44 هزار تومان نوسان به خود دیده که البته سکه تمام در اولین روز آذرماه کار خود را با نرخ 1 میلیون و 101 هزار تومان آغاز کرده است.

سکه در آخرین نرخ رسمی که برای داد و ستد در بازار آزاد در آذرماه اعلام شده است، ارزش سکه 1 میلیون و 141 هزار و 200 تومان را انتخاب کرده که این قیمت به واسطه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد رقم خرده است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که بیشترین نرخ برای سکه تمام بهار طرح امامی در بیست و چهارمین روز آذر به ارزش 1 میلیون و 145 هزار و 500 تومان به ثبت رسیده است.
 

شیب ارزش گذاری سکه تمام در یک ماهه آذر نشان از آن دارد که در 15 روز ابتدایی ماه، ارزش سکه با شیب بیشتری نسبت به 15 روز انتهایی هفته ارزش گذاری شده است.
آذرماه، سکه را 44 هزار تومان گران کرد