در ابتدای لیگ امسال پرسپولیس از تیم استقلال 69 امتیاز و از سپاهان 32 امتیاز کمتر داشت اما این فاصله حالا به 22 امتیاز از سپاهان و 59 امتیاز از استقلال کاهش پیدا کرده است.


اما 2 فصل قبل فاصله ها بسیار بیشتر بود. بعد از لیگ چهاردهم که سپاهان قهرمان، استقلال ششم و پرسپولیس هشتم شدند، استقلال از پرسپولیس 64 امتیاز بیشتر داشت و سپاهان هم 51 امتیاز بالاتر از سرخ ها، حالا فاصله 74 امتیازی از استقلال به 59 امتیاز و فاصله 51 امتیازی از سپاهان به 22 امتیاز رسیده. پرسپولیس در بهترین موقعیت نسبت به 2 مدعی قهرمانی و برتری در لیگ برتر قرار گرفته. بد نیست بدانید که استقلال، سپاهان و پرسپولیس در حالی تیم های اول تا سوم تاریخ لیگ برتر هستند که در لیگ آزادگان، پرسپولیس ،استقلال و پاس،و در لیگ تخت جمشید به ترتیب پرسپولیس،استقلال و پاس اول تا سوم بودند .در مجموع تمام ادوار لیگ در فوتبال کشور هم پرسپولیس،استقلال وسپاهان اول تا سوم هستند.