مهدی رجب زاده در مورد گل خود به تیم گسترش فولاد گفت: گل خیلی خوبی بود و خدارا شکر می کنم. مهم این بود که ببریم و ممکن بود هر کدام از بچه ها این گل را بزنند. ولی گل اولی که من زدم بازی را برای ما راحت کرد و راحت تر پاسکاری کردیم.

وی ادامه داد: بعد از گل من هم احسان پهلوان مثل مارادونای قدیم همه بازیکنان را به هم پیچاند و گل دوم را زد.