استقلال‌خوزستان از ابتدای فصل دچار مشکلات شدید مالی شده است. با این حال بازیکنان با صحبت‌های پورموسوی متقاعد شدند تا نیم فصل بدون حاشیه بمانند. مذاکرات چند تیم لیگ‌برتری با بازیکنان این تیم مسئولان استقلال‌خوزستان را به شدت ناراحت کرده که چرا اگر تیمی خواهان جذب بازیکنانش است می‌خواهد از طریق تماس مستقیم با شخص فوتبالیست آنها را متقاعد کنند تا به تیمشان بروند. استقلال‌خوزستان قرار است طی چند روز آتی مشکلات مالی‌اش حل شود و خرید نانگ و مصطفی ماهی نشان می‌دهد که پورموسوی به دنبال تقویت تیمش برای نیم فصل دوم است.


با این وجود باید دید تا بازی با صبا آیا باشگاه استقلال‌خوزستان به تعهدات خود مبنی بر پرداخت 50درصد قرارداد بازیکنان عمل می‌کند یا خیر.