طبق گزارش این وبسایت که در رسانه های ورزشی معتبر اسپانیایی نیز بازتاب داشته، پیراهن اول رئال مادرید با نوارهای سه خط آدیداس روی شانه به رنگ سبزآبی خواهد بود؛ در حالیکه در پیراهن های این فصل رئال، نوار های سه خط از روی شانه حذف شده اند.

پیراهن دوم رئال در فصل آینده نیز مشکی خواهد بود.

لو رفتن پیراهن فصل بعد رئال مادرید (عکس)

لو رفتن پیراهن فصل بعد رئال مادرید (عکس)