بعد از اتفاقاتی که طی هفته های اخیر در باشگاه استقلال رخ داد و اختلافاتی که بین کادر فنی و حسن زمانی صورت گرفت هفته گذشته نشست هیات مدیره باشگاه استقلال تشکیل شد.

بعد از این نشست بود که مسعود معینی با حالتی عصبانی و ناراحت جلسه را ترک کرد و در مقابل خبرنگاران صحبتی انجام نداد.

روز بعد سید رضا افتخاری در واکنش به این موضوع که چرا معینی ناراحت بود گفت: معینی حق داشت ناراحت باشد! ولی قرار شد حرف ها را در جلسه درون خانوادگی بزنیم.

حالا با گذشت چند روز از این اتفاق مسعود معینی اعلام کرد از هیات مدیره باشگاه استقلال استعفا خواهد کرد.

این اتفاق در حالی رخ داده که حسن زمانی نیز چند روز پیش اعلام کرد تا پایان نیم فصل سکوت خواهد کرد.