بایرن مونیخ تاکنون با آرین روبن بر سر تمدید قراردادش به توافق نرسیده اما اولی هوینس رئیس باشگاه می گوید مشکلی در ماندن روبن ندارد. بایرن مونیخ در هفته های اخیر موفق به تمدید قرارداد ریبری و لواندوفسکی شده است.
 
هوینس در مصاحبه ای کوتاه درباره وضعیت روبن گفت:
 
روبن در بایرن مونیخ می ماند و این دیگر برای ما یک مسئله نیست.
 
هوینس: روبن در بایرن مونیخ می ماند
 
قرارداد کنونی روبن تا پایان فصل جاری معتبر است و گفته می شود تنها مورد اختلاف بین دو طرف بر سر مدت زمان قرارداد جدید است.