شکوردان مصطفی، مدافع آلمانی آرسنال در اواسط نیمه اول مصدوم شد و ونگر تصمیم گرفت بعد از هفته ها مصدومیت، از هکتور بیرین به جای او استفاده کند.

بازگشت شیرین بیرین به ترکیب آرسنال (عکس)

بیرین دقایقی بعد از ورود به میدان پاسی دیدنی را برای والکات فراهم کرد تا این مهاجم انگلیسی گل تساوی توپچی ها را به ثمر برساند. آرسنال در نهایت موقق شد بازی باخته را با پیروزی 1-3 عوض کرده و موقتا به صدر جدول صعود کند.

بازگشت شیرین بیرین به ترکیب آرسنال (عکس)