نفت تهران که در این فصل به بخش خصوصی واگذار شده، با توجه به اینکه برخی اسناد مربوط به واگذاری اش از سوی وزارت نفت به انجام نرسیده، در پرداختی هایش دچار مشکل شده بود. اما با پیگیری های صورت گرفته امروز نیز بخش دیگری از مطالبات بازیکنان این تیم پرداخت شد تا میزان دریافتی آنها پیش از پایان نیم فصل به 35 درصد برسد.


مدیر مالی باشگاه نفت امروز با حضور در تمرین این تیم چک های مربوط به مطالبات بازیکنان را در اختیار آنها قرار داد تا این تیم در آستانه دیدار حساس این هفته برابر گسترش فولاد با انگیزه بیشتری خود را مهیای جدال هفته سیزدهم کند.