سایت لهستانی "wp" نوشت، آندره آناستازی ایتالیایی باز هم به عنوان گزینه سرمربی‌گری تیم ملی ایران انتخاب شده است.

او یک بار قبل از آمدن کواچ و یک بار هم قبل از آمدن لوزانو به تیم ملی ایران کاندیدای نشستن روی نیمکت این کشور بود.

حال یک بار دیگر مسئولان فدراسیون ایران این مربی را برای تیم ملی کشورشان انتخاب کرده‌اند. این درحالی است که آناستازی گزینه سرمربی‌گری تیم ملی لهستان نیز هست هرچند فدراسیون لهستان او را برای مذاکره نهایی دعوت نکرده است.

آناستازی درباره این موضوع گفت: من به دعوت نشدن به مذاکره توسط لهستانی‌ها اهمیت زیادی نمی‌دهم و به تصمیم آنها احترام می‌گذارم. پیشنهادات دیگری مانند ایران دارم که مسئولان فدراسیون این کشور با من صحبت‌هایی را انجام داده‌اند.

این درحالی است که گفته می‌شود فدراسیون والیبال چین هم در نظر دارد با آندره آناستازی مذاکره کند هرچند این اتفاق به نظر می‌رسد بی سروصدا در حال انجام است.