تیم ملی فوتبال ایران البته در مدت زمان مذکور یک بار در جریان یک بازی دوستانه برابر سوئد 3-1 بازنده شده است اما در عرصه بازیهای رسمی تیم ملی ما بعد از باخت 3-1 برابر بوسنی در روز 4 تیرماه 1393 هیچ گاه نباخته است.


تیم ملی ما در بازیهای رسمی بعد از جام جهانی نتایج زیر را گرفته است:


*ایران 2 بحرین 0
*ایران 1 قطر 0
*ایران 1 امارات 0
*ایران 3 عراق3
*ایران 1 ترکمنستان 1
*ایران 1 عمان 1
*ایران 3 هند 0
*ایران 6 گوام 0
*ایران 3 ترکمنستان 1
*ایران 6 گوام 0
*ایران 2 عمان 0
*ایران 4 هند 0
*ایران 2 قطر 0
*ایران 0 چین 0
*ایران 1 ازبکستان 0
*ایران 1 کره جنوبی 0
*ایران 0 سوریه 0


*تیم ملی ایران به جز باخت 3-1 برابر سوئد در دوران بعد از جام جهانی بازیهای دوستانه موفقی را هم داشته است و به عنوان مثال در این مدت 2-0 شیلی را برده است .برابر کره جنوبی وعراق هم در بازیهای دوستانه 1-0 برنده شده وبا ژاپن هم 1-1 کرده ایم .تیم ما در یک بازی دوستانه موفق دیگر هم برابر مقدونیه در خاک کشور حریف با نتیجه 3-1 برنده شده است.


فوتبال ایران در سالهای اخیر وبعد از باخت 1-0 برابر ازبکستان در تهران ودر سال 91 برابر هیچ کدام از آسیایی ها در مصاف های رسمی بازنده نبوده است.