عادت کرده ایم که در سه سال اخیر از گلزنی های متوالی دو مثلث تهاجمی بارسلونا و رئال متشکل از مسی، سوارز و نیمار برای آبی اناری ها و رونالدو، بیل و بنزما برای کهشکانی ها حرف بزنیم؛ اما در حال حاضر و پس از گذشته سه ماه و نیم از فصل جدید، این دو مثلث مرگبار، قافیه را به دو مثلث ایتالیایی باخته اند.

تا بدینجا مثلث بارسا 21 و مثلث رئال 19 گل در تمام رقابت ها به ثمر رسانده؛ در حالیکه در سال گذشته در چنین مقطعی آمار گلزنی هر دو بسیار بیشتر بود.

سقوط MSN و BBC مقابل دو مثلث ایتالیایی!

نگاهی به 5 لیگ معتبر فوتبال اروپا(انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه) نشان می دهد که در حال حاضر مثلث ژکو، صلاح و پروتی در آ.اس رم با 25 گل زده بهترین مثلث تهاجمی فوتبال اروپاست و پس از آن نیز مثلث تورینو متشکل از لیائیچ، بلوتی و فالکه با 22 گل زده قرار دارد.

پس از این 4 مثلث هم مثلث تهاجمی تیم نیس فرانسه با 18 گل زده دیده می شود.