ترکیب تیم فولاد خوزستان برای دیدار با سپاهان از سوی نعیم سعداوی اعلام شد. بر این اساس تیم فولاد با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

وحید طالب لو، ایوب والی، عبدالله کرمی، سروش سعیدی، یوسف وکیا، ماتیاس چاگو، حمید بوحمدان، احمد عبدالله زاده، محمود مطلق زاده، ساسان انصاری و اسماعیل شریفات.