برلوسکونی که در سال 1986 میلان را خرید، این باشگاه را به یکی از قدرت های اول فوتبال دنیا تبدیل کرد؛ هرچند مشکلات مالی این باشگاه از سال 2012، باعث شد تا آنها در چند فصل اخیر نتایج بسیار ضعیفی بگیرند.

گفته می شود تا چند روز دیگر، یک کمپانی چینی این باشگاه را از برلوسکونی خواهد خرید و به همین دلیل، هواداران میلان در آخرین دربی در دوره مالکیت او، با این بنر زیبا، از زحمات او تقدیر کردند.

بنر تماشایی هواداران میلان برای برلوسکونی(عکس)