دیروز آرسنال با گل لحظات پایانی ژیرو از شکست در برابر شیاطین سرخ گریخت و شیرر معتقد است همه بازیکنان این تیم، حتی مسوت اوزیل هم نمایش خوبی ارائه ندادند.
 
شیرر: حتی اوزیل هم خیلی ضعیف بازی کرد
 
شیرر گفت: "آرسنال بازی بسیار بی نظم و از هم گسیخته ای از خود ارائه داد و نمی توانست در مواقع لازم عکس العمل مناسبی از خود ارائه دهد. البته این موضوع مختص به 3 یا 4 بازیکن آنها نبود و تک تک بازیکنان این تیم نمایش ضعیفی داشتند. آنها در تمام طول بازی نمایش بدی از خود ارائه دادند و اکثریت قریب به اتفاق بازی، شاهد نمایش بی نظم و ضعیف آنها بودیم.
حتی ستاره ای مانند اوزیل در که در فصل جاری نمایش فوق العاده ای داشت نیز نتوانست بازی خوبی از خود ارائه دهد و در جریان بازی محو بود. اشتباهات مکرر او نشانگر این بود که اوزیل نیز از آمادگی برای این دیدار مهم برخوردار نبود".