برخی از بزرگترین ستارگان فوتبال ایران برای گذران خدمت سربازی در تیم های ذیل حضور داشته اند.

*پرویز مظلومی -نیروی هوایی ارتش -سال 59 (بازی در تیم استقلال تهران)


*غلامرضا فتح آبادی -نیروی هوایی ارتش (بازی در تیم فوتبال پرسپولیس)


*اکبر میثاقیان-نیروی دریایی -سال 1357 (بازی در ملوان)


*مهرداد میناوند -نیروی انتظامی -سال 1374 (بازی در پاس)


*فرشاد پیوس-نیروی هوایی ارتش -سال 1364 (بازی در تیم عقاب)


*شاهرخ بیانی -ژاندارمری -سال 1362 (بازی در تیم ژاندارمری )


*احمد رضا عابدزاده :-ژاندارمری -سال 1366 (بازی در ژاندارمری)


*افشین پیروانی-ژاندارمری -سال 1366 (بازی در ژاندارمری)


*مجتبی محرمی-نیروی زمینی ارتش -سال 1365 (بازی در نیروی زمینی)


*نادر محمد خانی -شهربانی ونیروی زمینی-سال 63 (بازی در هر 2 تیم)


*سعید عزیزیان -نیروی زمینی ارتش -سال 63 (بازی در نیروی زمینی)


*شاهین بیانی-ژاندارمری -سال 62 (بازی در ژاندارمری)


*بیژن طاهری -نیروی هوایی ارتش -سال 64 (بازی در این تیم )


*خداداد عزیزی -لجستیکی سپاه پاسداران-سال 71 (بازی در فتح سپاه تهران)


*علی کریمی -لجستیکی سپاه پاسداران -سال 75 (بازی در فتح سپاه تهران)


*بهروز رهبری فر -لجستیکی سپاه پاسداران -سال 71 (بازی در فتح سپاه تهران)


*اصغر مدیرروستا -ستاد مشترک ارتش -سال 1366 (بازی در تیم فوتبال ستاد مشترک)


*محسن گروسی -شهربانی کل کشور -سال 1368 (بازی در تیم پاس تهران)