دربی بزرگ شهر مادرید امشب در ویسنته کالدرون برگزار می‌شود و اتلتیکومادرید که خود را برای بازی در استادیوم جدید جنوب مادرید آماده می‌کند برای آخرین بازی در ویسنته کالدرون از رئال مادرید پذیرایی خواهد کرد.

وقتی فوتبال تحت کنترل ثروتمندان مادرید بود، ویسنته کالدرون با چمن نه چندان مطلوب و فضای نه چندان مدرن خود، پذیرای قشر کارگر و محروم از رفاه نسبی پایتخت اسپانیا بود. توده مردم برای تماشای فوتبال راهی ویسنته کالدرون می‌شدند و حتی گاهی هواداران رئال مادرید که توانایی خرید بلیت برنابئو را نداشتند، با خرید بلیت ارزان قیمت کالدرون فوتبال آخر هفته خود را در زمین کارگران تماشا می‌کردند.

این استادیون کهنه خاطرات زیادی را در دل خود جای داده است و دیوارهای سیمانی او شباهتی با دیوارهای سیمانی برنابئو ندارند، تفاوت زیادی بین این دو استادیوم وجود دارد و هواداران اتلتیکومادرید هرگز فراموش نمی‌کنند روزی را که نماینده فاشیسم اسپانیا خیال بازدید از آن را داشت و مردم با ایجاد حلقه‌های انسانی اجازه نزدیک شدن او را به استادیوم ندادند.

دربی شماره 265 مادرید امشب برای آخرین بار در ویسنته کالدرون برگزار می‌شود.