پس از اتمام اردوی تیم پرسپولیس در امارت تمرینات سرخپوشان به مدت دو روز تعطیل است و بازیکنان استراحت خواهند کرد.
 
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم به اتفاق یکی از دستیارانش از این فرصت استاده کرده و دو روز در دبی می ماند تا به کارهای شخصی اش رسیدگی کند.
 
برانکو در شروع تمرینات پرسپولیس به تهران بازگشته و در اولین تمرین حضور خواهد یافت.
 
حضور برانکو در امارات برای رسیدگی به امور شخصی است. در گذشته اخباری در رسانه ها مبنی بر پیشنهاد برخی تیم های متمول اماراتی به برانکو مطرح شده اما این مربی کروات طبق قرارداد حق جدایی و فسخ یک طرفه قرارداد را ندارد و بحث پیشنهادات اماراتی و جدایی وی که مطرح شده را نباید جدی گرفت.