میشاییل شوماخر چهار سال بعد از بازنشستگی از فرمول یک، صحفه اجتماعی خود را در حالی بازگشایی کرد که هنوز وضعیت سلامت او مساعد نشده است. صفحه رسمی او رکنون بیش از یک میلیون «لایک» دارد و ورزشکاران سرشناس این رشته نظیر نیکو رزبرگ برای او در صفحه شخصی اش در اینستاگرام پیام خوش آمد نوشته و آرزوی سلامتی کردند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که خانواده شوماخر، بعد از حادثه‌ای که در سال 2013 منجر به به کما رفتن شوماخر شد، شرایط محرمانه شدیدی برای او ایجاد کردند و رسانه ها را در جریان مراحل بهبودی او قرار ندادند. به همین خاطر زمزمه هایی شنیده شده است که ورود شوماخر به صفحه اجتماعی به منزله بهبودی اوست و به زودی اخبار امیدوارکننده و خوبی از شوماخر شنیده خواهد شد.