کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان سوریه و ایران در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فردای 2 تیم شرایط ایده آلی نداشت. اتاق کوچک و صندلی های نامناسب نشانگر حرفه ای نبودن این ورزشگاه بود.

از سوی دیگر وقتی دوربین برنامه نود قصد داشت برای پوشش خبری به داخل اتاق کنفرانس برود، از سوی مسئولان برگزاری منع شد. به نظر می رسد دست اندرکاران برنامه عادل فردوسی پور به دلیل پوشش انحصاری شبکه بین اسپورت موفق به چنین کاری نشدند.

از سوی دیگر علیرضا جهانبخش مجبور شد خودش به 2 زبان انگلیسی و فارسی پاسخ سوالات را بدهد که در نوع خود جالب توجه بود.