یکی از این تصمیمات خط خوردن علیرضا حقیقی در غیاب علیرضا بیرانوند و آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی بوده است! اما کی روش می گوید جای نگرانی نیست. تاکید کرده امروز دغدغه ای از بابت مصدومیت و محرومیت بازیکنان ندارد چون به اندازه کافی بازیکن در دست دارد که ترکیب تیم ملی را بر اساس میل خویش و هم چنین توانمندی حریف طراحی کند.

او در آخرین اظهار نظر خود هم گفته علیرضا حقیقی و آندو دوباره به تیم ملی دعوت می شوند و دعوت از بازیکنان فعلی بر اساس توانمندی های حریف و هم چنین شرایط آب و هوایی مالزی بوده است. بماند که خط خورده ها پیش تر در هر شرایط آب و هوایی و هم چنین در برابر حریفان مختلف بازی کرده بودند.

اما از تمرینات این روزهای تیم ملی پیداست مهاجم نوک هر کسی باشد مهدی طارمی بازی خواهد کرد. به عنوان بال چپ. جایی که پیش تر هم بازی کرده بود و البته پست تخصصی احسان حاج صفی، مسعود شجاعی، وحید امیری و... است.

مهدی طارمی بازی در این پست در سیستم 1-3-2-4 را سابقه دارد و چون روی پای موافق به خوبی به داخل و ضربه می زند کی روش بازی اش را در این پست و در دیدار با سوریه تثبیت کرده است.

تصور این بوده در غیاب سردار آمون - گوچی در نوک خط حمله بازی کند. اما به نظر می رسد کی روش این بار می خواهد به کریم انصاری فر اعتماد کند. مهاجمی که انصافا در یکی دو سال اخیر در تیم پانیونیوس عملکرد درخورتحسینی داشته و به همین بهانه از هم اکنون مورد توجه چند تیم شاخص از جمله فاینورد هلند قرار گرفته است به این خاطر که قرارداد او در ژوئن 2017 تمام می شود.

بازی کریم انصاری فرد در نوک خط حمله می تواند یک سورپرایز جدید باشد. مهاجمی که در ایران آقای گل شده بود.