تمرین نوبت صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 10به وقت محلی در زمین چمن باشگاه ایرانیان برگزار شد.

* بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو بدن‌های خود را گرم کردند.

* تعدادی از دانش‌آموزان ایرانی با حضور در محل تمرین امروز تیم پرسپولیس مورد استقبال اعضای این تیم قرار گرفتند.

* بازیکنان در ادامه تمرین مشغول تمرینات کششی و بدنی شدند.

* عبور از موانع و دویدن از بین مانع‌های چیده شده بخش دیگری از تمرین پرسپولیسی‌ها بود.

* شاگردان برانکو سپس به کار با توپ پرداختند و تمرینات تاکتیکی را مرور کردند.

* سانتر از جناحین و ضربه به چارچوب بخش دیگری از تمرین امروز پرسپولیسی‌ها بود.

* تمرین در ساعت 11 صبح به وقت محلی در زمین چمن به اتمام رسید و سرخپوشان برای زدن وزنه راهی سالن بدنسازی شدند.