کی روش این بار تصمیم گرفته از زوج امید ابراهیمی و سعید عزت الهی در جلوی خط دفاعی استفاده کند. امید ابراهیمی تنها بازیکن استقلالی حاضر در اردوی تیم ملی است که در دیدارهای قبلی به بازی گرفته نمی شد! با این وجود امید ابراهیمی هیچ گاه به حاشیه های نیمکت نشینی اش در تیم ملی چراغ سبز نشان نداد و با معترضان این مسئله همراه نشد تا علاوه بر حضور در اردوی تیم ملی این بار شانس بازی پیدا کند.


سعید عزت الهی مهره ثابت کی روش در جلوی خط دفاعی است و خود را به سرمربی تیم ملی تثبیت کرده و از بین امید ابراهیمی، کمال کامیابی نیا، آندرانیک تیموریان و... هر بار یکی زوج سعید عزت الهی در جلوی خط دفاعی می شود که این بار نوبت امید ابراهیمی شده است. بازیکنی که این فصل هم ارایه گر بازی های خوبی برای استقلال بوده و از همه مهمتر اینکه تشنه بازی در ترکیب تیم ملی است.


گفتنی است در اردوی اخیر تیم ملی آندرانیک تیموریان حضور ندارد.