در چند روزی که بازی‌های ملی برگزار می‌شد، سیمئونه به همراه همسر و فرزندش به ایتالیا سفر کرده بود. در حالی که او در مصاحبه روز گذشته اش به یک خبرنگار درباره حضورش در اینتر گرفته بود "کسی چه می‌داند" ولی حال از هر گونه پاسخی به این سوال طفره رفت.


سیمئونه اخیرا با باشگاه اتلتیکو به توافق رسیده تا مدت قراردادش را کاهش دهد و همین موضوع احتمال خروج او از اتلتیکو و پیوستن به اینتر را تقویت می‌کند.