دروازه بان ملى پوش پرسپولیس که در این فصل از جمع نفتى ها راهى این باشگاه شده، با توجه به مطالباتش از باشگاه سابق اعتراضاتى را متوجه مالک جدید زردپوشان کرده بود که با شکایت آنها همراه شد.


بیرانوند با توجه به این شکایت به دادسرا نیز فرا خوانده شده بود که در نهایت با ارایه مستندات خود امروز موفق شد قرار منع تعقیبش را دریافت کند و از اتهامات وارده مبرى شود.


مصطفى سلیمانى، وکیل علیرضا بیرانوند در گفتگو با خبرنگار ورزش سه این مساله را تایید کرد.