این دانشمندان هشدار داده‌اند: پیروزی دونالد ترامپ به عنوان فردی که انکارکننده مشکلات و پیامدهای جوی است می‌تواند به مفهوم شکست تمام تلاش‌ها در این عرصه و از بین رفتن تمام امیدها برای برطرف کردن پدیده خطرناک گرمایش جهانی است.

"میشل مان" یکی از محققان برجسته در حوزه علوم اقلیمی در این باره گفت: انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا می‌تواند به مفهوم پایانِ بازی و شکست برنامه مقابله با تغییرات جوی باشد.

وی افزود: این انتخاب می‌تواند روند تثبیت دمای زمین را در سطحی که برای زمین و ساکنانش بی‌خطر باشد، غیرممکن سازد.

از سوی دیگر "کوین ترن‌برت" دانشمند ارشد مرکز ملی مطالعات اتمسفریک ایالات متحده نیز متذکر شد: این یک فاجعه کامل برای سیاره ما است.

به گزارش گاردین، ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود متعهد شده «چارچوب اقلیمی» را که در طول دو دوره ریاست جمهوری اوباما با تلاش بسیار به دست آمد، منتفی کند و در حال حاضر بیش از همه توافق‌نامه پاریس در معرض خطر است؛ توافق‌نامه‌ای که تنها یک هفته از اجرایی شدن آن می‌گذرد و برنامه اوباما برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بود.

"بنیامین شریبر" رئیس بخش اقلیمی در سازمان محیط زیست غیردولتی «دوستان زمین» در آمریکا نیز با اشاره به موضع ترامپ در این باره تاکید کرد: میلیون‌ها آمریکایی که به این "منکرِ رویدادهای جوی" و "دوستدار زغال سنگ" رای دادند در واقع رضایت داده‌اند که مردم سراسر دنیا به زندگی کردن در فقر، قحطی و حتی مرگ ناشی از پیامدهای تغییرات جوی محکوم باشند.

ترامپ خواستار خارج شدن آمریکا از معاهده آب و هوایی پاریس است، پیمانی ملت‌ها و کشورهای سراسر جهان را متعهد به توقف افزایش دمای زمین تا کمتر از آستانه دو درجه سانتی‌گراد می‌کند.