آقای خاص از وضعیت تیم و طرز تفکر بازیکنانش به هیچ وجه راضی نیست. لوک شاو و کریس اسمالینگ ابتدای هفته به علت مصدومیت، مقابل سوانسی بازی نکردند که همین موضوع باعث شد آقای خاص از آنها انتقاد کرده و آنها را به عدم تمایل برای جنگیدن متهم کند.

تور پیش فصل و تمرینات، دو بخشی هستند که مورینیو در اندیشه بهبود آنهاست تا روند تیم اصلی برای ادامه فصل و فصل آینده رو به بهبود باشد. تور پیش فصل چین در تابستان لغو شد که باعث عصبانیت شدید مورینیو شد و او قصد دارد از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند‌.

تا به حال، بازتاب حضور مورینیو در یونایتد همواره با نکات منفی همراه بوده است. اختلاف او با شواین اشتایگر و سکونشین کردن او، عدم استفاده از هنریک میخیتاریان با وجود انتظارات بالا از او و همچنین اخراج او از کنار زمین پس از درگیری لفظی با مارک کلاتنبرگ باعث شده تا نکات منفی حضور او به شدت پررنگ شود.