البته تیم ملی به نسبت تیم حاضر در جام جهانی جوان تر شده. تیم ملی در جام جهانی با میانگین سنی بیش از 29 سال به مصاف حریفان رفت اما بعد از جام جهانی کی روش با دعوت از جوان ها تیم ملی را جوان تر کرده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه داشته باشد.


اینکه سوری ها سه سال از ایرانی ها جوان تر هستند خیلی برای کی روش نگران کننده نیست چرا که میزان دوندگی ایران هم اکنون به استانداردهای جهانی نزدیک است.


آنچه که مسلم است برخی از باتجربه های امروز تیم ملی با توجه به شرایط سنی نمی توانند در جام جهانی آتی همراه تیم ملی باشند و با خداحافظی این بازیکنان تیم ملی جوان تر خواهد شد. هر چند در حال حاضر حضور این بازیکنان در ترکیب تیم ملی یک ضروت است چرا که پای صعود به جام جهانی در میان است.