سپیدپوشان و آبی اناری ها روز گذشته موفق شدند لگانس و سویا را شکست داده تا به رقابتشان در صدر جدول ادامه دهند.

صفحه اول روزنامه های امروز اسپانیا(عکس)

روزنامه مارکا چاپ مادرید با تیتر " روز شاد" به پیروزی روز گذشته رئال ، درخشش بیل، بازگشت مودریچ و گلزنی موراتا پرداخته است.

صفحه اول روزنامه های امروز اسپانیا(عکس)

روزنامه آ.اس با تیتر "بیل اینجا فرمانرواس" به پیروزی روز گذشته رئال مقابل لگانس با دو گل بیل و تک گل موراتا پرداخته است.

صفحه اول روزنامه های امروز اسپانیا(عکس)

روزنامه موندو دپورتیوو با تیتر "انفجار مسی" به درخشش ستاره آرژانتینی مقابل سویا اشاره دارد.

صفحه اول روزنامه های امروز اسپانیا(عکس)

روزنامه اسپورت صفحه اولش را به درخشش مسی مقابل سویا اختصاص داده و تیتر زده "مسی مقدس"