بعد از حواشی که انتشار عکس عباس جدیدی در کنار پیکر نیمه جان منصور پورحیدری در بیمارستان در پی داشت، شب گذشته این قهرمان سابق کشتی به منزل اسطوره فقید رفت.


جدیدی برای حضورش در خانه پورحیدری تنها نبود و علی پروین، دوست قدیمی منصور پورحیدری او را همراهی کرد. به عبارت بهتر پروین واسطه ای برای حضور جدیدی در خانه پورحیدری شد تا او بتواند از خانواده آن مرحوم عذرخواهی کند. جالب اینکه پروین در دیدار شب گذشته شهادت داده که جدیدی نقشی در جنجال ایجاد شده بابت عکس او و پورحیدری نداشته است.