گل سوم سیتی در شرایطی مشکوک به ثمر رسید. این تصور به خوبی نشان می دهد که آگوئرو با استفاده از دست خود باعث رسیدن توپ به گوندوغان و ثبت گل سوم سیتیزن ها شد. بارسایی ها به این گل اعتراض داشتند اما در نهایت، داور بازی گل را پذیرفت.

هند آگوئرو روی گل سوم سیتی به بارسا(عکس)