از آنجایی که پیش تر کمیته اخلاق این دروازه بان را به دلیل پوشیدن شلوار باب اسفنجی شش ماه محروم کرده بود این تصور پیش آمد که وی نمی تواند برای تیم ملی بازی کند!


اما کادر فنی تیم ملی بعد از استعلام از فدراسیون فوتبال از این دروازه بان دعوت کرده. ابتدای امر باید به این نکته اشاره کرد محرومیت وی از بازی های داخلی بوده نه ملی و از سویی دیگر محرومیت شش ماه سوشا مکانی از حضور در بازی های داخلی پایان یافته است.


این طور گفته می شد محرومیت سوشا در صورت حضور در ایران و بازی نکردن اعمال خواهد شد! در حالی که عدم عقد قرارداد باشگاه های ایرانی با سوشا که وی را مجبور به حضور در لیگ 2 نروژ کرده است به نوعی سپری کردن دوران محرومیت است. در نهایت باید اذعان کرد سوشا در صورت صلاحدید کی روش می تواند در بازی با سوریه به میدان برود.