قرار است فردا ورزشگاه نقش جهان افتتاح شود و در افتتاحیه شاگردان عبدالله ویسی به مصاف تیم امیدهای سپاهان بروند. ورزشگاه نقش جهان در یک روز پیش از افتتاح؛ آخرین فعالیت های پاکسازی خود را انجام می دهد.


عکس های ایرنا در زیر نشان می دهد که ورزشگاه نقش جهان آماده یک روز باشکوه برای باشگاه سپاهان و البته فوتبال اصفهان است. آخرین مراحل کوتاه کردن چمن، تمیز کردن صندلی های ورزشگاه؛ چک کردن نهایی رختکن و اتاق های اصلی ورزشگاه، انجام شده تا یک روز باشکوه انجام شود.

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)

نفش جهان یک روز تا افتتاح باشکوه(گزارش تصویری)