دور جدید تمرینات تیم ملی از روز گذشته آغاز شد تا این تیم آمادگی لازم برای حضور در برابر سوریه را کسب کند. هرچند تمرین روز گذشته چندان جدی نبود اما در تمرین امروز کی روش با جدیت همیشگی خود تمرین را پی گرفته بود.


در این میان کی روش بدش نمی آمد برای تغییر جو تمرین سر به سر بازیکنانش بگذارد تا جو بانشاطی بر تمرین حکمفرما شود. در یکی از آیتم های تمرین، سرمربی تیم ملی پس از اعلام با حرکت دست خود به ملی پوشان می گفت به کدام سمت باید استارت می زدند اما در یکی از صحنه ها و زمانی که ملی پوشان که باید با تمرکز بالا این آیتم را از سر می گذراندند، کی روش پس از اعلام حرکت، دستان خود را به دو سمت گرفت و ملی پوشان مانده بودند به کدام سمت باید استارت بزنند، صحنه ای باعث خنده کی روش و بازیکنان حاضر شد.

وقتی کی روش جو تمرین را عوض می کند (عکس)

وقتی کی روش جو تمرین را عوض می کند (عکس)

وقتی کی روش جو تمرین را عوض می کند (عکس)

وقتی کی روش جو تمرین را عوض می کند (عکس)


عکس ها: امیرحسین خیرخواه