در جریان تمرین روز گذشته تیم ملی، اتفاقی به وقوع پیوست که هواداران تیم را دچار نگرانی کرد، در برخوردی بین سیدجلال حسینی و عزت پورقاز، کاپیتان ملی پوشان آسیب دید و صحنه تمرین را ترک کرد.


اما امروز و پس از بررسی معاینات لازم مشخص شد مدافع اصلی تیم ملی آسیب جدی ندیده است و می تواند در تمرینات حضور پیدا کند.