گولج مدافع پرسپولیس که از این تیم جدا شده است دلیل جدایی اش را فاش کرد.

مدافع پرسپولیس در  کامنتی  که به ساسان انصاری بازیکن  سابق پرسپولیس و  حالا حاضر فولاد خوزستان داده است اعلام نموده که باشگاه سه ماه است هیچ پولی بمن نداده و دلیل جدایی ام همین است.